Pogoji uporabe

Za uporabo spletne strani kct.si veljajo določila in pogoji, navedeni v nadaljevanju. Če uporabljate to spletno stran, pomeni, da ste pogoje prebrali ter da se z njimi strinjate. Če pogojev ne sprejemate, vas prosimo, da te spletne strani ne uporabljate.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh pogojev kadar koli spremenimo, v skladu z našimi potrebami in brez predhodnega obvestila. Za vsako posamezno uporabo naše spletne strani velja različica pogojev, ki je v veljavi v času uporabe.

Informacije, objavljene na spletni strani kct.si, so:

(i) Splošne informacije, namenjene splošni populaciji in obveščanju uporabnikov o naši družbi oz. splošni podatki o naši družbi, naši strategiji, načrtovanem razvoju ter informacije za uporabnike, ki nas lahko kontaktirajo, če si to želijo.

Informacije na tej spletni strani ne morejo biti nadomestilo za zdravniški nasvet ali navodilo in/ali priporočilo za uporabo določenih izdelkov, nobena informacija o izdelku oz. bolezni in težavah pa ne more biti uporabljena za diagnosticiranje bolezni. O uporabi katerega koli izdelka ali o svojih simptomih in morebitnih težavah se predhodno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Vsebine te spletne strani v nobenem delu ni mogoče obravnavati kot dajanja nasvetov in priporočil, prav tako ne sme biti uporabljena kot podlaga za sprejetje kakršne koli odločitve.

Naš namen in cilj sta, da na svojih spletnih straneh objavljamo čim bolj točne in natančne informacije, vendar za njihovo točnost, natančnost in celovitost v nobenem času ne jamčimo, prav tako nismo dolžni spletnih strani redno posodabljati. Zato ne moremo odgovarjati za škodo, ki bi lahko nastala pri uporabi naše spletne strani, ali ki bi lahko nastala zaradi uporabe podatkov na naših spletni strani, kar zadeva njihovo točnost, natančnost, popolnost in ažurnost. Uporaba naše spletne strani je na lastno odgovornost.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo vsebino naših spletnih strani v katerem koli delu, ter ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo lahko zaradi teh sprememb utrpeli uporabniki. Prav tako v nobenem času ne sprejemamo odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi začasne ali trajne nezmožnosti uporabe naše spletne strani, ki bi lahko bila posledica napake v sistemu ali naše lastne presoje. V primeru, da naša spletna stran vsebuje informacije tretjih oseb ali povezave do spletnih strani tretjih oseb, ne sprejemamo odgovornosti v nobenem delu teh informacij (vključno z njihovo točnostjo, natančnostjo, popolnostjo in ažurnostjo, vendar ne tudi omejeno s tem) oz. vsebine spletnih strani, na katere nimamo nikakršnega posrednega ali neposrednega vpliva.

Uporabniki lahko ustvarijo povezavo na našo domačo stran le ob našem izrecnem predhodnem pisnem soglasju, ki pa ga lahko kadar koli prekličemo. Navedena povezava mora biti v skladu s pravnimi predpisi ter ne sme škodovati našemu ugledu. Povezava ne sme biti predstavljena na način, iz katerega bi bilo možno sklepati, da smo kakor koli povezani z uporabnikom.

Naše spletne strani lahko objavijo povezave na druge spletne strani ter tako omogočijo dostop do spletnih strani tretjih oseb, vendar na noben način nismo odgovorni za vsebino in informacije na takšnih spletnih straneh.

Vsebina spletne strani velja za intelektualno lastnino spletne strani kct.si in je zaščitena v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah. Spletna stran kct.si si pridržuje vse pravice. Po spletni strani lahko prosto brskate, vendar lahko njeno vsebino uporabljate le v nekomercialne namene. Kakršno koli razmnoževanje, distribucija, kopiranje vsebine oz. kakršna koli uporaba vsebine ali dela vsebine spletnih strani v komercialne, reklamne ali informativne namene je možna le ob našem predhodnem izrecnem pisnem soglasju. Strogo prepovedano je nepooblaščeno spreminjanje ali razmnoževanje vsebine spletne strani, v primeru katerega imamo pravico zakonsko ukrepati in zoper storilce uporabiti vsa zakonsko dopustna pravna sredstva, da bi zaščitili svoje intelektualne lastninske pravice.