kčt

Kulturna četrt Tabor

Področje: Zavod SCCA Ljubljana

Predstavitev programov EU Kultura, Evropa za državljane in Mladi v akciji

, četrtek, 19. 4. 2012 10:00 – 13:00

Vabimo vas, da se nam pridružite v Velenju na predstavitvi programov EU za sofinanciranje projektov s področja kulture, mladih in aktivnega državljanstva. Predstavniki informacijskih pisarn oz. nacionalnih agencij bodo podali osnovne informacije o programih, uspešni prijavitelji pa bodo predstavili pot od projektne ideje, priprave prijavnice do izvedbe projekta.

Četrtek, 19. april 2012, Velenje (dvorana centra Nova), 10h-13h


Program Kultura, ki nudi različne vrste podpor za področje kulture in umetnosti, bo predstavila vodja Kulturne stične točke, Mateja Lazar. Največ pozornosti bo namenjeno predstavitvi razpisov za podporo mednarodnim projektom sodelovanja, kjer so slovenske organizacije v samem vrhu po uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Več informacij o aktualnih rezultatih razpisov >>>
Svojo zgodbo o uspehu v okviru programa Kultura bo predstavil Matjaž Farič, direktor Zavoda Flota, ki je podporo za projekte sodelovanja uspel pridobiti že dvakrat. Aktualni projekt se bo začel izvajati junija 2012 in nosi naslov Beyond Front@: Povezovanje novih območij. Gre za dvoletni projekt s področja sodobnega plesa, ki bo povezal partnerje iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Velike Britanije, Grčije, Srbije, Slovaške, Italije in Portugalske.

Program Mladi v akciji omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Program bo predstavila Elizabeta Lakosil iz Zavoda Movit, ki je nacionalna agencija programa Mladi v akciji.
Na razpisih programa MvA lahko sodelujejo tudi organizacije s področja kulture in umetnosti, kot primer dobre prakse pa bo predstavljen projekt mladih za demokracijo Tvoje delanje šteje. Lara Žmaher, direktorica Mladinskega centra Šentjur bo predstavila, kako so skupaj s partnerji iz Švedske dokazali, da je tudi politika lahko zabavna in privlačna. Skupaj z mladimi so oblikovali program oz. aktivnosti, ob katerih bi se bili pripravljeni učiti z zanimanjem in zabavo ter tako preko iger, kviza in drugih aktivnosti spoznavali demokracijo ter delovanje občinske in državne uprave. Več informacij o projektu >>>

V okviru Zavoda Movit deluje tudi informacijska pisarna za program Evropa za državljane, ki ga bo predstavil Dejan Hribar. Program je namenjen aktivnemu državljanstvu in udeležbi prebivalcev lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja.
Kot primer dobre prakse bo Anja Zagomilšek predstavila projekt društva paraplegikov JZ Štajerske. Projekt New Road Safety Policies for Young and Future Drivers spodbuja sodelovanje med različnimi etničnimi, kulturnimi in socialnimi skupinami, ki dokazujejo, da nas kljub različnosti lahko družijo skupni cilji, v tem primeru večja varnost v cestnem prometu.

Poleg treh programov EU bo predstavljen tudi Infoservis Eurodesk, brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo.

 

Predstavitev je namenjena predstavnikom občin in mladinskih organizacij, javnih in nevladnih organizacij, ki delajo v različnih kulturnih sektorjih ali na področju evropskega državljanstva ter ostali zainteresirani javnosti in medijem.

Prijave: Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar prosimo, da svojo udeležbo na dogodku sporočite na info@ezd.si do torka, 17. aprila 2012.

Dodatne informacije: Kulturna stična točka v Sloveniji, Mateja Lazar, T: (01) 4318385, E: ccp@scca-ljubljana.si

Organizatorja dogodka: Zavod MOVIT in Zavod SCCA–Ljubljana (Kulturna stična točka v Sloveniji) v sodelovanju s Festivalom Velenje.

Več: tule

Petra Kapš: Lete ali Mnemozina za fu-(turo), OR kot omniprisotna trojnost: poiesis, tehné, parrhesia

, četrtek, 16. 2. 2012 20:00 – 23:00

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti, letnik 14
Serija javnih predavanj o kuratorski in institucionalni praksi

V okviru šole Svet umetnosti nas mednarodni in tukajšnji protagonisti že vrsto let seznanjajo z individualnimi in kolektivnimi strategijami in taktikami, ki jih uporabljajo v kuratorskih, kritiških in umetniških praksah ter z njimi poskušajo v utečenem umetnostnem sistemu vzpostavljati svojstvene modele delovanja.


Naša mlajša kolegica Petra Kapš bo predstavila svoje večznačno delovanje, ki ga vidimo na presečišču med umetniško, kritiško in kuratorsko prakso, med preizkušanjem v ustvarjanju različnih situacij in okoliščin, ki sprožajo interakcije in vodijo do specifičnih projektov, in (samo)kritično refleksijo, ki jo opredeljuje zanimiv spoj znanj – od vednosti starih do sodobne teorije in vizualne umetnosti. Petra Kapš se v svojem interdisciplinarnem raziskovanju in iskanju vedno znova preizkuša v drugačnih modelih delovanja, se pri tem zmerom giblje ob robu uresničljivega in to počne v tesnem medsebojnem sodelovanju z umetnicami in umetniki.

Petra Kapš pravi: “Pripovedovala bom o svojih dolgotrajnih zanimanjih, v katerih se posvečam razcvetanjem in/ali skrčenjem pomenov, smislov, reda – forme; naglasila bom eno izmed svojih maksim: invencija estetske forme je v sorazmerju (s)/z (spo)razumevanjem. Skoz evolutivne poti prizadevanj bom v medsebojno sovisnem ter sodoločujočem razmerju osvetlila pisanje, raziskovanje, organiziranje, kuriranje in performiranje; izpostavila bom pomembnost obojega: redukcionistično racionalno logično-analitično zasnovano mišljenje in delovanje ter asociativno poetični univerzum rizomatičnih morebitnosti.”