kčt

Kulturna četrt Tabor

Področje: knjižnica pod krošnjami

Aktivnosti v parku Tabor

Park Tabor, nedelja, 3. 7. 2011

7:30 Razgibalne vaje

10:00 Knjižnica pod krošnjami

10:00 Zajtrk s sosedi

Aktivnosti v parku Tabor

Park Tabor, petek, 1. 7. 2011

7:30 Razgibalne vaje

10:00 Arhitektura in otroci

10:00 Knjižnica pod krošnjami

10:30 Glasno branje